Minimini Group Network

HISTORY

ミニミニグループの沿革

ミニミニグループの沿革

ミニミニは、直営店・フランチャイズ加盟店あわせて全国で約450店舗展開中。